ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο υπογράφων/ Η υπογράφουσα δηλώνω με την παρούσα ότι έχω ενημερωθεί για τη συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω αναφερομένων δεδομένων μου:

Στοιχεία/ Δεδομένα διαβατηρίου ή ταυτότητας: ονοματεπώνυμο – ιθαγένεια –ημερομηνία/ τόπος γέννησης/γλώσσα επικοινωνίας/αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας

Στοιχεία / Δεδομένα που σχετίζονται με τη διαμονή μου: αριθμός δωματίου/ διάρκεια παραμονής

Στοιχεία/ Δεδομένα που σχετίζονται με προτιμήσεις/επιθυμίες μου: ιδιαίτερες επιθυμίες ως προς το φαγητό, αλλεργίες ή/και άλλα δεδομένα υγείας

Στοιχεία/ Δεδομένα επικοινωνίας : διεύθυνση κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση) – ηλεκτρονική διεύθυνση – αριθμός κινητού τηλεφώνου

Στοιχεία/Δεδομένα τρόπου/ μέσου πληρωμής: EC-cards, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες για τους ακόλουθους σκοπούς:

-Κράτηση δωματίου ή άλλων χώρων (π.χ. τραπέζι σε εστιατόριο.) και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
-Παροχή προσθέτων υπηρεσιών (γυμναστήριο, υπηρεσίες σπα κ.α.)
-Διαμεσολάβηση / υποστήριξη ως προς τη χρήση μεταφορικών μέσων (ενοικίαση αυτοκινήτου/πληροφορίες-διεκπεραίωση μεταφοράς)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, στο υποβάλλοντας το αίτημα σας στην υποδοχή.

Εναλλακτικοί Τρόποι:

Τηλ: +302661093490 , email: receleabeach@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Scroll to Top